Chính sách bảo mật

Tại Purité De Prôvence chúng tôi hiểu và tôn trọng những quan tâm về sự riêng tư và tính bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết duy trì và sử dụng thông tin có trách nhiệm. Chúng tôi thu thập thông tin để phục vụ bạn tốt hơn.

Xin dành chút thời gian để đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chính sách này giải thích rõ những loại thông tin chúng tôi thu thập, cách thông tin ấy được sử dụng, được cung cấp cho ai và được bảo vệ như thế nào. Chính sách bảo mật được áp dụng cho tất cả các thông tin mới được cung cấp hoặc đã cung cấp trước đây cho chúng tôi. Bằng cách tương tác với Purité, bao gồm việc sử dụng trang www.provence.vn, bạn đồng ý với việc sử dụng thông tin của chúng tôi như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật và khi thực hiện điều đó, chúng tôi sẽ công bố tại đây. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn xem Chính sách bảo mật này định kỳ.

1. Thông tin nào được thu thập?
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân bạn cung cấp, chẳng hạn như tên, số điện thoại, địa chỉ e-mail của bạn khi bạn gửi yêu cầu tới bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

2. Thông tin của tôi được sử dụng như thế nào?
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập để xác định sở thích sản phẩm và dịch vụ của bạn.

3. Thông tin của tôi có được chia sẻ với bên thứ ba không?
Purité De Prôvence không bán hoặc cho thuê bất kỳ thông tin cá nhân nào về khách hàng của chúng tôi cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin thống kê hoặc nhân khẩu học tổng hợp với các bên thứ ba theo cách mà không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân.

4. Thông tin cá nhân của tôi được bảo vệ như thế nào?
Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ quản lý, kỹ thuật và trên giấy tờ để bảo vệ thông tin của bạn.